Služby

Hlavní činností firmy je projektová, inženýrská a konzultační činnost se zaměřením na dopravní stavby.

Firma zajišťuje především:
– kompletní vypracování projektové dokumentace pozemních komunikací
– projednání návrhu a zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí
– zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušných rozhodnutí ve fázi územního a stavebního řízení
– řešení rozhledových poměrů samostatných sjezdů, parkovišť a dopravních staveb
   komerčních objektů a technickou pomoc při jejich zřízení nebo opravách
– zpracování návrhu organizace dopravy a parkování
– dopravní řešení obytných a komerčních objektů a areálů
– návrh trvalého svislého i vodorovného dopravního značení
– dopravně inženýrská opatření (DIO)