Služby

Hlavní činností firmy je projektová, inženýrská a konzultační činnost se zaměřením na dopravní stavby.

Firma zajišťuje především:
- kompletní vypracování projektové dokumentace pozemních komunikací
- projednání návrhu a zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí
- zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušných rozhodnutí ve fázi územního a stavebního řízení
- řešení rozhledových poměrů samostatných sjezdů, parkovišť a dopravních staveb
   komerčních objektů a technickou pomoc při jejich zřízení nebo opravách
- zpracování návrhu organizace dopravy a parkování
- dopravní řešení obytných a komerčních objektů a areálů
- návrh trvalého svislého i vodorovného dopravního značení
- dopravně inženýrská opatření (DIO)