Úvod

Hlavní činností firmy je projektová, inženýrská a konzultační činnost se zaměřením na dopravní stavby.

Firma provozuje činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného v květnu 2015. Činnost firmy je zajištěna projektantem s
vysokoškolským vzděláním v oboru dopravní infrastruktura na ČVUT v Praze Fakulta dopravní.