Reference

Činnost firmy je zajištěna projektantem s vysokoškolským vzděláním v oboru dopravní infrastruktura na ČVUT v Praze Fakultě dopravní s více jak desetiletou praxí. Projektant je autorizovaný inženýr ID00 dopravní stavby, číslo autorizace 0102323. Během své projekční praxe zpracoval jako zodpovědný projektant nebo hlavní inženýr projektu níže uvedené vybrané projekty:

- opravy a novostavby sil. II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
- oprava průtahu sil. II.třídy obcí na území Plzeňského kraje
- rekonstrukce přechodů pro chodce v Č.Budějovicích
- novostavba sil. I.třídy na území Jihočeského kraje
- novostavba cyklistických stezek na území Jihočeského kraje
- parkoviště pro osobní vozidla pro firmu CLG s.r.o., Č.Budějovice
- novostavby sjezdů k nemovitostem na území Jihočeského kraje
- opravy a novostavby polních a lesních cest na území Jihočeského kraje