Reference

Činnost firmy je zajištěna projektantem s vysokoškolským vzděláním v oboru dopravní infrastruktura na ČVUT v Praze Fakultě dopravní s více jak desetiletou praxí. Projektant je autorizovaný inženýr ID00 dopravní stavby, číslo autorizace 0102323. Během své projekční praxe zpracoval jako zodpovědný projektant nebo hlavní inženýr projektu níže uvedené vybrané projekty:

– opravy a novostavby sil. II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
– oprava průtahu sil. II.třídy obcí na území Plzeňského kraje
– rekonstrukce přechodů pro chodce v Č.Budějovicích
– novostavba sil. I.třídy na území Jihočeského kraje
– novostavba cyklistických stezek na území Jihočeského kraje
– parkoviště pro osobní vozidla pro firmu CLG s.r.o., Č.Budějovice
– novostavby sjezdů k nemovitostem na území Jihočeského kraje
– opravy a novostavby polních a lesních cest na území Jihočeského kraje